20.8.16

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1

日本語能力験 完全模試 N1 JLPT Kanzen Moshi N1
日本語能力験 完全模試 N1
Dưới đây là những tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở cấp độ N1 mà Japan, My Love sưu tập được tính đến ngày 9.9.2016. Gồm có :
1. 日本語総まとめ N1 文法 | Nihongo Soumatome N1 Bunpou
2. 日本語総まとめ N1 聴解 | Nihongo Soumatome N1 Choukai
3. 日本語総まとめ N1 読解 | Nihongo Soumatome N1 Dokkai
4. 日本語総まとめ N1 語彙 | Nihongo Soumatome N1 Goi
5. 日本語総まとめ N1 漢字 | Nihongo Soumatome N1 Kanji
6. 新完全マスターN1 文法 | Shin Kanzen Master N1 Bunpou
7. 新完全マスターN1 聴解 | Shin Kanzen Master N1 Choukai
8. 新完全マスターN1 読解 | Shin Kanzen Master N1 Dokkai
9. 新完全マスターN1 語彙 | Shin Kanzen Master N1 Goi
10. 新完全マスタ-N1 漢字 | Shin Kanzen Master N1 Kanji
11. 試験に出る 文法と表現 N1 N2 | Shiken ni deru Bunpou to Hyougen N1 N2
12. 試験に出る 聴解 N1 N2 | Shiken ni deru Choukai N1 N2
13. 試験に出る 読解 N1 N2 | Shiken ni deru Dokkai N1 N2
14. 試験に出る 漢字と語彙 N1 N2 | Shiken ni deru Kanji to Goi N1 N2
15. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文法 | Drill & Drill N2 Bunpou
16. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 聴解・読解 | Drill & Drill N2 Choukai Dokkai (Book PDF)
17. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文字・語彙 | Drill & Drill N2 Moji Goi
18. 実力アップ!日本語能力試験N1 「聞く」(聴解) | Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Kiku
19. 実力アップ!日本語能力試験 N1 読む(文章の文法・読解) | Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Yomu
20. 日本語パワードリルN1文法 | Nihongo Power Drill N1 Bunpou
21. 日本語パワードリルN1文字・語彙 | Nihongo Power Drill N1 Moji Goi
22. パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1 | Pattern Betsu Tettei Drill JLPT N1
23. 日本語能力試験問題集N1読解スピードマスター | Speed Master N1 Dokkai
24. 合格できる日本語能力試験 | JLPT Goukaku Dekiru N1
25. 短期マスタードリル N1 | Tanki Masuta Doriru N1
26. 日本語能力試験模試と対策 N1 | JLPT Moshi to Taisaku N1
27. 日本語能力験 完全模試 N試1 | JLPT Kanzen Moshi N1
28. 絶対合格! 日本語能力試験 徹底トレーニング N1 文字語彙 | Zettai Goukaku JLPT Tettei Toreeningu N1 Moji Goi
29. 日本語能力試験N1予想問題集N1 | JLPT Yosou Mondaishuu N1(Book PDF)
30. パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1 文字・語彙問題集 | Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi
31. 日本語能力試験スーパー模試N1 | JLPT Super Moshi N1
32. 日本語能力試験20日で合格 N1文字・語彙・文法 | 20 Nichi Goukaku N1 Moji Goi Bunpou
33. 2009 年~2011年 模擬試験 1級とN1 | JLPT N1 2009 - 2011
34. TRY! 日本語能力試験 N1 文法から 伸ばす日本語 中国語版 | TRY! JLPT N1 Chinese Version + Vietnamese Vocabulary List

35. 耳から覚える文法トレーニングN1 | Mimi kara oboeru Bunpou N1 (AudioCD)
----------------------------------------------------------------------------------------------
XEM ONLINE
-------------------------------------------------------------
NGHE QUA YOUTUBE
-------------------------------------------------------------
LINK DOWNLOAD :

***FOLDER ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU :
1. Fshare (full updated 9.9.2016): Click here
2. Mediafire (update 9.9.2016) : Click here
3. Mega (update 9.9.2016) : Click here
4. Google Drive (update 9.9.2016) : Click here
5. Mediafire (updating) : Click here
Password unlock link : studyjapanese.net 

***THEO TỪNG TÀI LIỆU RIÊNG LẺ :
Nihongo Soumatome N1 Choukai 本語総まとめ N1 聴解Nihongo Soumatome N1 Bunpou  日本語総まとめ N1 文法

1. Nihongo Soumatome N1 Bunpou 
日本語総まとめ N1 文法

2. Nihongo Soumatome N1 Choukai
本語総まとめ N1 聴解


3. Nihongo Soumatome N1 Dokkai
Nihongo Soumatome N1 Goi 日本語総まとめ N1 語彙Nihongo Soumatome N1 Dokkai 日本語総まとめ N1 読解日本語総まとめ N1 読解

4. Nihongo Soumatome N1 Goi
日本語総まとめ N1 語彙


5. Nihongo Soumatome N1 Kanji
日本語総まとめ N1 漢字
Nihongo Soumatome N1 Kanji 日本語総まとめ N1 漢字
Shin Kanzen Master N1 Bunpou 新完全マスターN1 文法6. Shin Kanzen Master N1 Bunpou
新完全マスターN1 文法

7. Shin Kanzen Master N1 Choukai
新完全マスターN1 聴解

8. Shin Kanzen Master N1 Dokkai
Shin Kanzen Master N1 Dokkai 新完全マスターN1 読解新完全マスターN1 読解


9. Shin Kanzen Master N1 Goi
新完全マスターN1 語彙

10. Shin Kanzen Master N1 Kanji
新完全マスターN1 漢字
Shin Kanzen Master N1 Goi 新完全マスターN1 語彙
Shin Kanzen Master N1 Kanji 新完全マスターN1 漢字

11. Shiken ni Deru Bunpou to Hyougen N1.N2
試験に出る 文法と表現 N1.N2

12. Shiken ni Deru Choukai  N1.N2
試験に出る 聴解 N1 N2
Shiken ni Deru Bunpou to Hyougen N1.N2 試験に出る 文法と表現 N1.N2
Shiken ni Deru Choukai N1.N2 試験に出る 聴解 N1 N2

13. Shiken ni Deru Dokkai  N1.N2
試験に出る 読解 N1 N2

14. Shiken ni deru Kanji to Goi N1 N2
試験に出る  漢字と語彙 N1 N2

Shiken ni Deru Dokkai N1.N2 試験に出る 読解 N1 N2
Shiken ni deru Kanji to Goi N1 N2 試験に出る 漢字と語彙 N1 N2
 15. Drill & Drill N1 Bunpou
ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文法

16. Drill & Drill N1 Choukai Dokkai (Book PDF)
リル&ドリル日本語能力試験 N1 聴解・読解
Drill & Drill N1 Bunpou ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文法
Drill & Drill N1 Choukai Dokkai リル&ドリル日本語能力試験 N1 聴解・読解

17. Drill & Drill N1 Moji Goi
ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文字・語彙

 18. Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Kiku
  実力アップ!日本語能力試験N1 「聞く」(聴解)
Drill & Drill N1 Moji Goi ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文字・語彙
Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Kiku  実力アップ!日本語能力試験N1 「聞く」(聴解)

19. Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Yomu
 実力アップ!日本語能力試験 N1 読む
(文章の文法・読解)

20. Nihongo Power Drill N1 Bunpou
日本語パワードリル N1 文法
Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Yomu  実力アップ!日本語能力試験 N1 読む (文章の文法・読解)
Nihongo Power Drill N1 Bunpou 日本語パワードリル N1 文法

21. Nihongo Power Drill N1 Moji Goi
日本語パワードリルN1文字・語彙

22. Pattern Betsu Tettei Drill JLPT N1
パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1
Nihongo Power Drill N1 Moji Goi 日本語パワードリルN1文字・語彙
Pattern Betsu Tettei Drill JLPT N1 パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1

23. Speed Master N1 Dokkai
 日本語能力試験問題集 N1
読解スピードマスター

24. JLPT Goukaku Dekiru N1
合格できる日本語能力試験 N1 
Speed Master N1 Dokkai  日本語能力試験問題集 N1 読解スピードマスター
JLPT Goukaku Dekiru N1 合格できる日本語能力試験 N1

25. Tanki Masuta Doriru N1
短期マスタードリル N1 

26. JLPT Moshi to Taisaku N1 
日本語能力試験模試と対策 N1 
Tanki Masuta Doriru N1 短期マスタードリル N1
JLPT Moshi to Taisaku N1  日本語能力試験模試と対策 N1

27. JLPT Kanzen Moshi N1
日本語能力試験 完全模試 N1

28. Zettai Goukaku JLPT 
Tettei Toreeningu N1 Moji Goi
 絶対合格! 日本語能力試験 
徹底トレーニング N1 文字語彙
JLPT Kanzen Moshi N1 日本語能力試験 完全模試 N1
Zettai Goukaku JLPT  Tettei Toreeningu N1 Moji Goi  絶対合格! 日本語能力試験  徹底トレーニング N1 文字語彙

29. JLPT Yosou Mondaishuu N1 (Book PDF)
日本語能力試験N1予想問題集N1

  30. Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi
 パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1 
文字・語彙 問題集
JLPT Yosou Mondaishuu N1 日本語能力試験N1予想問題集N1
Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi  パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1  文字・語彙 問題集

31. JLPT Super Moshi N1
 日本語能力試験スーパー模試N1

32. 20 Nichi Goukaku N1 Moji Goi Bunpou 
 日本語能力試験20日で合格 N1
文字・語彙・文法
JLPT Super Moshi N1  日本語能力試験スーパー模試N1
20 Nichi Goukaku N1 Moji Goi Bunpou 日本語能力試験20日で合格 N1 文字・語彙・文法

33. JLPT N1 2009 - 2011 
2009 年~2011年 模擬試験 1級とN1
Mediafire | Fshare | Mega | Google
34. TRY! JLPT N1 Chinese
 TRY! 日本語能力試験 N1
TRY! JLPT N1 Bunpou TRY! 日本語能力試験 N1 文法から伸ばす日本語Mimi kara oboeru Bunpou N1 耳から覚える文法トレーニングN1文法から伸ばす日本語 中国語版
Mediafire | Fshare | Mega | Google

35. Mimi kara oboeru Bunpou N1 (AudioCD)
耳から覚える文法トレーニングN1
Mediafire | Fshare | Mega | Google----------------------------------------------------------------------------------------------
Links đóng góp chia sẻ : ĐÃ CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ TRÊN BÀI VIẾT

1. Bạn Noname :
- Kanzen Master 1kyuu Grammar - Vietnamese - BookDPF : Click here 
- Mimi Bunpou N1 - Audio : Click here
- Gokaku dekiru N1- Audio : CD1 CD2
- Pattern-Betsu Tettei Drill N1 - Audio : CD1 CD2
- Soumatome choukai N1 - Audio : CD1 CD2
- Shin Kanzen Master choukai N1 - Audio : Click here
2. Bạn Tiên Trương :
- 1kyuu Soumatome Kanji - Goi : Click here
3. Bạn dấu tên :
- Soumatome N1 Kanji : Click here
- Soumatome N1 Dokkai - sách PDF : Click here 
4. Bạn minhvan tran:
- Shin Kanzen Master Bunpou N1 : Click here
5. Bạn Bách Hà Ngọc:
- 合格できる日本語能力試験N1 - Goukaku Dekiru N1 (Book PDF): Click here
6. Kho dữ liệu N1, N2 của Beast Wolf and Nakari Amane : Mega
7. Bộ tài liệu ôn thi N1 chia sẻ bởi bạn Duy Trieu : Facebook
8. Nguyễn Sĩ Tú : Bộ Shiken ni Deru (4 cuốn) : Click here

Chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp chia sẻ để dữ liệu trên website chúng ta ngày càng phong phú !
Comments
144 Comments

144 comments:

 1. vẫn thiếu quyển kanji va goi N1 nhỉ,anh Châu cố gấng sưu tầm thêm nhé

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ok hy vọng sẽ có sớm nhiều tài liệu quý cho mọi người.
   Thân,

   Delete
  2. https://docs.google.com/document/d/1WFfAVMfNOfxIRYZwem5H6uI3HGAWnMfv/edit?usp=sharing&ouid=116041655393841295330&rtpof=true&sd=true

   Delete
  3. https://docs.google.com/document/d/1axooGu9YCGAjjhixKHam2Kq3tYaPpg2m/edit?usp=sharing&ouid=116041655393841295330&rtpof=true&sd=true

   Delete
  4. Cho xin mật khẩu mở file bạn ơi

   Delete
 2. em có cuốn này. Anh check rồi up lên nha
  http://www.mediafire.com/view/?9t53kz0xx7w438b

  ReplyDelete
 3. link bị hỏng rồi anh Châu ơi! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Link đã ok rồi nhé Nhân Mai Văn,
   Thân,

   Delete
  2. Cho e hỏi có link file nghe từ vựng k ạ?

   Delete
  3. Cho e hỏi có link file nghe từ vựng k ạ?

   Delete
 4. Bạn ơi, các file phải có password mới load về được, chỉ giúp mình với. Thanks

  ReplyDelete
  Replies
  1. Đọc kỹ và suy nghĩ trước khi khỏi!
   Trước khi ăn cũng nên biết mình sẽ ăn cái GÌ nha bạn!

   Delete
 5. pass ko Unlock được ! Admin xem lại. hoặc gỡ pass ra cho a e download. CẢM ƠN

  ReplyDelete
 6. 総まとめ N1 読解 :
  3. 短期 マスタ- ドリル N1 :
  4. 試験に出る 読解 N1 N2
  Ad oi may cai nay e muon tai ve lam the nao duoc ad

  ReplyDelete
  Replies
  1. Có links download bên dưới đó em, đọc kỹ bài viết em nhé.
   Thân,

   Delete
 7. Link dow co 2 duong link the nay
  LINK DOWNLOAD :
  1. Mediafire : Click here
  2. Fshare : Click here
  Vay e phai dow theo cai nao
  Vi e dow theo duong link dau tien Media.. thi khong mo duoc
  A hay chi cho e cai cach dow thuan tien nhat
  Thanks!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Download dễ mà em, dùng 1 trong 2 links đó là ok, Fshare thì có hạn chế về tốc độ còn Mediafire thì cứ Maximum mà kéo thôi. Em click vào link nó sẽ hiện ra 1 folder, em cần file nào thì cứ click vào đó và chờ xíu là sẽ có 1 nút hiện ra cho phép download thôi.
   Thân,

   Delete
 8. Cảm ơn anh nhé Japan My Love :)

  ReplyDelete
 9. cảm ơn anh vì những tài liệu vô cùng hữu ích này

  ReplyDelete
 10. Adm ơi!...ráng kiếm zúp mình quyển Shin Kanzen Master N1 đi!...mình kiếm khắp các web rùi mà ko có!...nếu ai có quyển nì liên lạc mình với (email: baloc18@yh.com.vn) hoặc chụp hình up lên để mọi người cùng tham khảo nhé!^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ý quên nữa! quyển dokkai ấy!:)

   Delete
 11. Xin hỏi có bạn nào có cuốn N1 Từ Vựng không ? (総まとめ)

  ReplyDelete
 12. Tớ có đủ bộ Soumatome N1 nhưng ngặt nỗi không có máy scan nên không thể share cho mọi người được !

  ReplyDelete
 13. Cac bac oi, 'Click here' de down ma toan thay hien thi "You have EDIT permission." la do lam sao a??????????????????

  ReplyDelete
 14. 総まとめ漢字 N1 http://dfiles.ru/files/sko4zqra7
  cam on cac ban

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. cam on ban khoatran va anh ho minh chau nhieu

  ReplyDelete
 17. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều, quả là những tài liệu bổ ích, cảm ơn vì đã share.^^

  ReplyDelete
 18. khong co quyen mimi kara oboeru cua Goi, chyokai nhi , ai co share cho moi nguoi voi :)

  ReplyDelete
 19. Kanji N1 nè mọi người. http://learn-japanese.livejournal.com/756698.html

  ReplyDelete
 20. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!

  ReplyDelete
 21. mình cũng đang học và muốn đóng góp 1 tài liệu: 日本語能力試験直前対策・文字・語彙1級
  https://mega.co.nz/#!VhwWHYIL!D_OQC9rvrZdot5YTIjB6PpJpzOyuh6C9i1b-WCrLPMY

  mình mongcuốn Shinkanzen Goi quá đi! Soumatome k nuốt nổi!

  ReplyDelete
  Replies
  1. bạn ơi cuốn này mà n1 k có ạ

   Delete
 22. Hi do you have 日本語 総まとめ N1 読解 in PDF for download? Thanks so much for sharing with us the CDs!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. To Skylena:
   Soumatome N1 Dokkai For You : http://www.mediafire.com/download/451w2p5yknarot4/JML.Soumatome.N1_Dokkai.rar
   Also contain in the folder links above.
   Have fun,

   Delete
 23. hic. anh chau oi. Hinh nhu file nghe soumatou me CD2 bi loi. Em down dc roi nhung no bao tai bi loi

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Hong Minh,
   File không bị lỗi đâu em, e cứ tải về và đổi tên file lại thành .rar (tức là thêm dấu . trước chữ rar là máy tính sẽ tự hiểu thành file nén thôi), sau đó em giải nén là ok.
   Thân,

   Delete
 24. Cam on Admin va Mina san rat nhieu. Nho trang nay ma minh co duoc rat nhieu tai lieu can thiet.

  ReplyDelete
 25. co ban nao co ban scan cuon パターン別徹底ドリルN1 khong share cho minh voi. Cam on nhieu!

  ReplyDelete
 26. soumatome choukai N1 (sach)
  http://dfiles.ru/files/n3km4ekz7

  ReplyDelete
 27. cảm ơn add nhiều lắm

  ReplyDelete
 28. Gửi bạn: Gokaku dekiru N1(book). Sách do TQ scan, bị chèn watermark, hơi xấu.
  https://mega.co.nz/#!Yscj2IoB!NMwEInbkhRTsITn0cZqBI5ONYKq0GiLb5xqoPBIcoC4

  Bộ Shinkanzen thấy trang http://giaotrinhnhatngu.com có, ko biết ai có điều kiện mua rồi scan ko? ^^
  Ngoài ra bộ 日本語パワードリル cũng hay, mong ai có tiếp tục chia sẻ ^^

  ReplyDelete
 29. Thank you for uploaded Soumatome choukai N1 book! Really cannot find it anywhere.
  Just wondering if you would be able to upload the "Pattern-Betsu Tettei Drill N1"
  Also for the audio video, somehow whenever we try to download from mediafire, it will be refreshing its page again.. is there another link we can download it from?

  ReplyDelete
 30. Add ơi biết chỗ nào bán sách Kanji Eigoban Sankousetsu (Booklet) I, II theo quyển Mina no Nihongo không ? Em ở Gò Vấp, TP. HCM. Tìm trên mạng người ta chỉ đến trước ĐH KH Xã Hội và Nhân Văn có tiệm sách nhưng em đến thì không thấy tiệm nào hết. Em đang ôn thi N4 nhưng kanji của nó khó nhớ quá. Cám ơn Add !...

  ReplyDelete
 31. To Mr. Châu: Em vào bài tổng hợp đầy đủ giáo trình Minna no Nihongo download sách đó về và in ra học cũng ok mà, ah mà đúng là đối diện trường Nhân Văn có 1 nhà sách có bán khá nhiều sách tiếng Nhật.
  Thân,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sách trong mục Tổng Hợp giáo trình Minna em tải về rồi nhưng mờ quá, mắt em lại kém nên định tìm sách in để dễ xem. Hồi xưa ở trước trường Nhân Văn có 1 tiệm sách, giờ chỗ đó xây tòa nhà Prudencal gì rồi. Cám ơn Add

   Delete
 32. có bạn nào có cd bộ 耳から覚えるkhông, cho mình xin với. mình lỡ mua 1 đống sách đem qua Nhật, mà o có cd. bây giờ không biết sao học đây. bạn nào có lòng hảo tâm up file nghe lên với, giúp mình với. xin đa tạ nhìu...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bạn đang ở Nhật thì tìm 1 thư viện gần nhất đăng ký thẻ member, sẽ mượn được rất nhiều sách, các giáo trình ôn JLPT thông dụng có hết đấy ( tối đa 6 quyển / 2 tuần )

   Delete
 33. Thanks minhvan tran nhé, anh sẽ xem lại và sớm đưa lên share cùng mọi người.
  Thân,

  ReplyDelete
 34. To minhvan tran: Thanks e đã share sách cho cộng đồng nhé, riêng phần Kanji de manga vol 1-6 link có vẻ chưa ổn, em cập nhật link lại giùm anh nhé.
  Thân,

  ReplyDelete
 35. bộ sách Gokaku dekiru N1 đầy đủ
  http://www.mediafire.com/download/chzmunpbnp0q9nu/%E5%90%88%E6%A0%BC%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%A9%A6%E9%A8%93N1.pdf
  http://www.mediafire.com/download/par1bwmjdda06gt/Gokaku+dekiru+N1+CD1.rar?ssl=on
  http://www.mediafire.com/download/my7vpgp62w7fe02/Gokaku+dekiru+N1+CD2.rar

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 37. Kiku choukai N1 ( CD only )
  http://www.mediafire.com/download/4phwkjujol3gm8q/N1_kiku.rar

  ReplyDelete
  Replies
  1. bạn nào có script của kiku thì share cho mình với.

   Cảm ơn các bạn

   Delete
 38. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 39. Hix mình ko down dc Shinkanzen Choukai admin check giùm vs....
  Mình theo page này từ hồi học sơ cấp tới h, cả kho tài liệu tuyệt vời ^^ cám ơn mn nhiều lắm lắm >:D<

  ReplyDelete
 40. admin ơi.sao khong tải được cd1 cd2 của gokaku vậy

  ReplyDelete
 41. có ai có sách パターン別徹底ドリルN1 không.chia sẻ với mình được không

  ReplyDelete
 42. @Bách Hà Ngọc: audio 1 của Gokaku dekiru N1 bị set private rồi, bạn có thể public chia sẻ với mọi người được không?

  ReplyDelete
 43. gửi mọi ngừoi sách doriru N1. rất tiêc chưa có CD
  http://www.mediafire.com/view/1okb2737nbyss32/doriru.pdf

  ReplyDelete
 44. Anybody have the N1 Kiku book?

  ReplyDelete
 45. Anyone have N1 mimi kara oboeru series?

  ReplyDelete
 46. Bạn nào cần tài liệu Tiếng Nhật liên hệ nick facebook: Minna No Nihongo

  ReplyDelete
 47. Ad ơi, xem lại link down 合格できるN1 Audio CD1 và CD2 với, cả 2 link bị set private cả rồi. Cám ơn Ad.

  ReplyDelete
 48. Ko có bạn nào có quyển パターン別 徹底ドリルN1 ạ? :(

  ReplyDelete
 49. Tài liệu luyện thi N1 đây mọi người, tiếc là chỉ có file pdf. ai có audio thì share với nhé
  http://pan.baidu.com/wap/link?uk=2419375604&shareid=402991&third=0

  ReplyDelete
 50. Chào các bạn,

  Bạn nào có CD quyển này thì share cho mình với
  『TRY! 日本語能力試験 N1 文法から伸ばす日本語』

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://pan.baidu.com/wap/link?uk=3104273692&shareid=3088752332&third=0
   link tải file bạn cần đó, vào links bấm vào chữ 下载 (18.23MB)
   để tải nhé

   Delete
  2. bạn có PDf của Try N1 không? cho mình xin đi,nếu bạn ở TPHCM bạn cho mình mượn sách để pôto được không?

   Delete
 51. Ad ơi, link down Shin Kanzen Master choukai N1 - Audio
  Báo là không tìm thấy folder.

  Ad check giúp nhé

  ReplyDelete
 52. Bạn nào có tài liệu này không, cho mình xin với:

  徹底トレーニングN1文字語彙

  ReplyDelete
 53. Moshi to Taisaku N1 (pdf & 2 CDs)
  https://mega.nz/#!mxlXTCyC!gyeEExwgvuR91NgRLOBRuAQ2uQcnshUSrjSyRy_GfaE

  ReplyDelete
 54. Shin Kanzen N1 - Choukai (sach + CD)
  https://mega.nz/#!voVk2RqD!2GwseOSNtUSkva3iymvC1M0PPEHBmj5DalLUs9iFD0E

  Shin Kanzen N1 - Dokkai
  https://mega.nz/#!bxMkERCT!vzbOGh927TwcTkyACHH3ILAwfz9EGbNGLuNGe0ltdFo

  ReplyDelete
 55. Thank you. I always run into what I need here :D

  I found these N2 and N1 materials around some blog and FB:
  https://mega.nz/#F!i4ZWAKpA
  !CvO_MEcCYJygzZZa5VK5-Q
  In case you add them up there, credit Beast Wolf and Nakari Amane as they are the original providers of the ebooks.
  Good day!

  ReplyDelete
 56. thanks bạn nhiều :D

  ReplyDelete
 57. There is still missing the audio:
  Drill & Drill N1 Choukai Dokkai (Book PDF)

  There is still missing the book:
  TRY! JLPT N1 Bunpou (AudioCD)
  Mimi kara oboeru Bunpou N1 (AudioCD)

  ReplyDelete
 58. Mong ad ráng sưu tập Try,chờ mòn mỏi luôn á.ngày nào cũng vào web để xem.mà vẫn bật vô âm tính híc

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hiện tại Japan, My Love đã update bản PDF Try! N1 Chinese version và danh sách từ vựng tiếng Việt. Hy vọng thời gian tới sẽ có bản tiếng Việt.
   Thân,

   Delete
  2. Cảm ơn ab rất nhiều <3

   Delete
 59. Hiện tại thiếu bộ スピードマスター,耳から覚える nữa là đủ chất luôn á ad ^^ mong ad sẽ sưu tập được,đang mong đợi lắm..

  ReplyDelete
 60. Mọi người ơi, mọi người có CD của cuốn step up choukai joukyuu không vậy?? Xin chia sẻ giúp mình với :(

  ReplyDelete
  Replies
  1. Em vào đây download nhé. Nếu em nhờ các bạn tìm giúp AudioCD thì em cũng nên chia sẻ file Book PDF chứ, có qua có lại như vậy mọi người sẽ vui vẻ hơn.
   Thân,

   Delete
 61. Would you please kindly post Mimikara oboeru N1 (goi, Bunpou..) in PDF?

  ReplyDelete
 62. do u have this book?
  実力アップ日本語能力試験1・2級対策文法語彙編

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLNu4wabGAPjDIXASBt1GomP10qBQc2NtX

   Delete
 63. có giáo trinh mimikaraoboeru goi không ạ?

  ReplyDelete
 64. quyeebr tanki sách mở ra k có dữ liệu ac ạ

  ReplyDelete
 65. Mọi người vào đây học và giao lưu tiếng Nhật nhé ! https://www.facebook.com/groups/156969794644823/

  ReplyDelete
 66. 直前対策N1 có ai có file in k ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.youtube.com/playlist?list=PLNu4wabGAPjDIXASBt1GomP10qBQc2NtX

   Delete
 67. rất cần file pdf của cuốn mimikara oboeru choukai

  ReplyDelete
 68. Cho em xin link phần nghe JLPT Drill & Drill N3 Choukai Dokkai – ドリル&ドリル日本語能力試験N3 聴解・読解 CD02 với ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.youtube.com/playlist?list=PLNu4wabGAPjCFiro2z4Q3Zw8JEWI_gpk6

   Delete
 69. N1 JLPT 2010年 ~2017年 まで
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLNu4wabGAPjDIXASBt1GomP10qBQc2NtX

  ReplyDelete
 70. Không có link cuốn mimikaraoneoru GOI N1 hả ad.

  ReplyDelete
 71. mình học và list tổng hợp từ mới trong sách 新完全マスター読解N1
  share cho mọi người http://bit.ly/2JBZuYh

  ReplyDelete
 72. Cho em dong gop cuon N1 日本語能力試験直前対策 文字・語彙
  https://drive.google.com/open?id=10LiNT_dya1z5ckN2pjvMlGl8no2Thxlo

  ReplyDelete
  Replies
  1. ac nào có file cuốn 読解攻略 N1 ko cho e xin với ạ

   Delete
 73. ac nào có file cuốn 読解攻略 N1 ko cho e xin với ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://drive.google.com/file/d/1jTWlYj-P1_jCLZNnSg6hj5wWZgbtSfbX/view?fbclid=IwAR0PLqXf_JTQbuomjGJvxsRgY5YGF6PFNpSAEvsHiomys8cK1zlfHb74cfI

   Delete
  2. Cảm ơn Misaki. Bạn xem lại giùm mình nhé. Link die mất rồi

   Delete
  3. https://mega.nz/file/WwtmSJ4R#muEtmNGxnpTqOfoqc7Y_QsV8Uux_GpFjcAH65FlJ1sk

   Delete
 74. ko ai có bộ スピードマスター N1 share với mọi người ơi

  ReplyDelete
  Replies
  1. N1 Choukai

   sach pdf
   https://drive.google.com/file/d/1HReCGm21_j5ixsFbkYg4QDDZuHgsLk5h/view?usp=sharing

   CD
   https://drive.google.com/drive/folders/1MV4YyDMCV0k-lJJ3OPJssRNUqupEX_0X?usp=sharing

   Delete
  2. Tiền bối ơi, có Supido Goi N1 không tiền bối, xin được sự chia sẽ của tiền bối, đa tạ nhiều ạ.

   Delete
  3. Minh co sach N1 Tango Supido Masuta va N1 Tango Hajimete.

   Tango Supido
   Sach pdf bản dịch tiếng Việt + Thai + Indo
   http://www.mediafire.com/file/szjn2e8zknd0vrp/N1tango2800_speedM.pdf/file

   CD 1
   http://www.mediafire.com/file/x5blrx7wkjnkmg2/N1tango2800_CD1_speedM.rar/file

   CD 2
   http://www.mediafire.com/file/ihjec3nprl697ly/N1tango2800_CD2_speedM.rar/file

   Sach pdf Hajimete
   with Korean and English translation
   http://www.mediafire.com/file/fqhuq0y91eiypds/N1tango3000_hajimete.pdf/file

   Delete
  4. tiền bối ơi sách N1 Tango 3000_Hajimete có 336 trang, hình như còn thiếu đúng không ạ?

   Delete
  5. yamaさん、巻末の「50音順単語索引」をスキャンしていないです。すみません。

   Delete
  6. どうして英語版じゃなかったですか。韓国語とベトナム語だけです。
   ぜんぜんわかりません。:(

   Delete
  7. Hikaruさん、私の不注意です。すみません。韓国語+ベトナム語版、そして英語+中国語版が出版されていますね。よく探してみれば出てくるかもしれません。

   Delete
  8. Misaki, cảm ơn vì n1 Tango Hajimete. Bạn có Tango Hajimete cho N2, N3, N4, N5? Cảm ơn bạn

   Delete
  9. Minh co file nghe

   N3
   http://www.mediafire.com/file/gjo2mim37l8ygvk/N3tango_hajimete_mp3.rar/file

   N4
   http://www.mediafire.com/file/kzh2k2tv2g9m5to/N4tango_hajimete_mp3.rar/file

   N5
   http://www.mediafire.com/file/brl44njeilzngou/N5tango_hajimete_mp3.rar/file

   Delete
  10. Tango Hajimete file sach
   bản dịch tiếng Việt + English

   N4
   https://drive.google.com/file/d/1l26XHhXYJk834QoUwC-BHJAv9X_qo9Gd/view?usp=sharing

   N5
   https://drive.google.com/file/d/1BfJ11PmV15dusSks9LlW_DZP08mpX1hE/view?usp=sharing

   Delete
  11. N2 Tango Hajimete sach pdf
   English/中文/tiếng Việt

   https://drive.google.com/file/d/1V3zFhdoNpWlR57mvggaKhutxoVTIPIZr/view?usp=sharing

   Delete
  12. This comment has been removed by the author.

   Delete
  13. N2 link is not working. please update.

   Delete
  14. N2 tango hajimete link not work.. please re-upload.. thank you

   Delete
  15. https://mega.nz/file/StUXGaKQ#OW7pU_fOTzfC4CNfqTk1y0oTiINy2wGK7qHYGtMO-Rg

   Delete
 75. Kanji Masuta N1

  https://drive.google.com/file/d/1u8j_3DghC0NG6vDaY5xK0QNFw7_uI42d/view?usp=sharing

  ReplyDelete
 76. Drill&drill
  N1 choukai cd1

  http://www.mediafire.com/file/znj80lzi87n05o7/N1_choukai_dokkai_cd1_drill%2526drill.rar/file

  ReplyDelete
 77. Drill&drill
  N1 choukai cd2

  http://www.mediafire.com/file/dnfhg0nkm9keqdn/N1_choukai_dokkai_cd2_drill%2526drill.rar/file

  ReplyDelete
 78. Drill&drill
  N1 choukai cd3

  http://www.mediafire.com/file/tu31b714rlig1rj/N1_choukai_dokkai_cd3_drill%2526drill.rar/file

  ReplyDelete
 79. 45 nichi kan N1 bumpou taisaku
  With English and Chinese explanations

  http://www.mediafire.com/file/aufj6fjwnaepyc0/N1bumpou_taisaku.pdf/file

  ReplyDelete
 80. N1 500 Mon
  Moji
  Goi
  Bumpou

  English/中文/한국어

  http://www.mediafire.com/file/neoqgscsclf0xx6/N1moji_goi_bumpou_500mon_eng_chn_kor.pdf/file

  ReplyDelete
 81. Có cuốn 日本語能力試験徹底トレーニングn1聴解 k ạ

  ReplyDelete
 82. N1 Mimi Kara oboeru bumpou file sach

  https://drive.google.com/file/d/1UYHCoCHW4j5aKDScFzW5fFbWAJ2lCUFC/view?fbclid=IwAR0jsTqbEfIcgOeIhTkb1zr0rkSiXAvts-H7t440m_ttjAaiJh62ZbXu5M0

  ReplyDelete
 83. hi i need the books for N3 please
  egyptsmiletouring@gmail.com

  ReplyDelete
 84. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. N1 Tango Hajimete

   File MP3
   https://mega.nz/file/qhkXGQzC#OV9RPIrWSx60cXAwuJtVqi6z1iaJiQ4dum7b9mc7vVA

   sách pdf
   한국어/tiếng Việt
   https://www.mediafire.com/file/fqhuq0y91eiypds/N1tango3000_hajimete_viet_kor.pdf/file

   Book in pdf
   English/中文
   https://www.mediafire.com/file/visbxezyd10fgn6/N1tango3000_hajimete_eng_chn.pdf/file

   Delete
 85. woowww..... Thank you so much.... (>.<)

  ReplyDelete
 86. có a/c/ bạn nào có link download cuốn N1 dokkai kouryaku Nihongo nouryoku shiken ko ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://mega.nz/file/WwtmSJ4R#muEtmNGxnpTqOfoqc7Y_QsV8Uux_GpFjcAH65FlJ1sk

   Delete
 87. Thank you so much for this.

  ReplyDelete
 88. Does any one have 日本語能力検定試験N2 and N1[読解・言語知識]対策問題&要点整理 pdf???

  ReplyDelete
 89. Please send link for this book if anyone have it. Really need this.

  N1読解問題55+ = 55+ reading comprehension tests for level N1 :日本語能力試験N1用

  ReplyDelete
 90. Ai có file nghe cuốn 聴解 徹底トレーニング N1 k a

  ReplyDelete
 91. anh ơi, link cuốn moshi to taisaku bị hỏng rồi ạ.

  ReplyDelete
 92. ad ơi, hầu như cát link đều bị hỏng rồi ạ,

  ReplyDelete
 93. Please upload this book if anyone have 徹底分析 日本語能力試験 文字・語彙1級
  Thank you.

  ReplyDelete