29/08/2016

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N3

TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版 Try N3! Phiên bản tiếng Việt
TRY! 日本語能力試験 N3
文法から伸ばす日本語

& 語彙リスト ベトナム語版
Đối với những bạn mới học lên tiếng Nhật trung cấp thì có lẽ N3 là đích đến đầu tiên mà chúng ta nhắm đến. Đôi khi chỉ cần có N3 và khả năng giao tiếp tốt là chúng ta đã có một công việc khá ổn trong các công ty Nhật, tất nhiên là nếu lấy được N2 N1 thì sẽ còn tốt hơn, những cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Thôi thì nên tính từ từ bằng việc luyện thi để đậu được N3 rồi hãy tính tiếp các bạn nhé ! Tài liệu luyện thi JLPT N3 Japan, My Love sưu tập cho tới nay khá nhiều và đầy đủ gồm có :
1. 日本語総まとめ N3 文法 | Nihongo Soumatome N3 Bunpou
Kèm theo là file Ngữ pháp N3 do Nguyễn Thu Vân soạn lại bằng tiếng Việt dựa trên giáo trình 日本語総まとめ N3 文法
2. 本語総まとめ N3 聴解 | Nihongo Soumatome N3 Choukai
3. 日本語総まとめ N3 読解 | Nihongo Soumatome N3 Dokkai
4. 日本語総まとめ N3 語彙 | Nihongo Soumatome N3 Goi
5. 日本語総まとめ N3 漢字 | Nihongo Soumatome N3 Kanji
6. 新完全マスターN3 文法 | Shin Kanzen Master N3 Bunpou
7. 新完全マスターN3 聴解 | Shin Kanzen Master N3 Choukai
8. 新完全マスターN3 読解 | Shin Kanzen Master N3 Dokkai (Coming soon...)
9. 耳から覚える文法トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Bunpou N3
10. 耳から覚える聴解トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Choukai N3
11. 耳から覚える語彙トレーニングN3 | Mimi kara oboeru Goi N3
12. 日本語能力試験問題集 N3 文法 スピードマスター | Speed Master Bunpou N3
13. 日本語能力試験問題集 N3 聴解 スピードマスター | Speed Master Choukai N3
14. 日本語能力試験問題集 N3 読解 スピードマスター | Speed Master Dokkai N3
15. 日本語能力試験問題集 N3 語彙 スピードマスター | Speed Master Goi N3
16. 合格できる日本語能力試験 N3 | Gokaku Dekiru N3
17. 日本語能力試験 完全模試 N3 | Zettai Goukaku JLPT Kanzen Moshi N3
18. 日本語能力試験模試と対策 N3 | JLPT Moshi to Taisaku N3
19. 日本語能力試験N3予想問題集 | JLPT Yosou Mondaishuu N3
20. 日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字 | JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji
21. パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3 | Pattern-Betsu Tettei Drill N3
22. 日本語能力試験公式問題集 N3 | JLPT N3 Official Book
23. 日本語能力試験N3対策問題&要点整理 | JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri
24. TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版 | Try N3! Phiên bản tiếng Việt
25. 短期マスター日本語能力試験ドリルN3 | Tanki Master Nihongo N3
---------------------------------------------
XEM ONLINE :

1. 日本語総まとめ N3 文法 : Xem 
***Ngữ pháp N3 (Nguyễn Thu Vân): Xem 
2. 本語総まとめ N3 聴解 : Xem 
3. 日本語総まとめ N3 読解 : Xem 
4. 日本語総まとめ N3 語彙 : Xem 
5. 日本語総まとめ N3 漢字 : Xem 
6. 新完全マスターN3 文法 : Xem 
7. 新完全マスターN3 聴解 : Xem 
8. 新完全マスターN3 読解 : Coming soon ...
9. 耳から覚える文法トレーニング N3 : Xem 
10. 耳から覚える聴解トレーニング N3 : Xem 
11. 耳から覚える語彙トレーニングN3 : Xem 
12. 日本語能力試験問題集 N3 文法 スピードマスター : Xem  
13. 日本語能力試験問題集 N3 聴解 スピードマスター : Xem 
14. 日本語能力試験問題集 N3 読解 スピードマスター : Xem 
15. 日本語能力試験問題集 N3 語彙スピードマスター : Xem 
16. 合格できる日本語能力試験 N3 : Xem 
17. 日本語能力試験 完全模試 N3 : Xem 
18. 日本語能力試験模試と対策 N3 : Xem 
19. 日本語能力試験N3予想問題集 : Xem 
20. 日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字 : Xem 
21. パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3 : Xem 
22. 日本語能力試験公式問題集 N3 : Xem 
23. 日本語能力試験N3対策問題&要点整理 : Xem 
24. TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語 & 語彙リスト ベトナム語版 : Xem 
25. 短期マスター日本語能力試験ドリルN3 : Xem  
 ---------------------------------------------
JLPT N3 ON YOUTUBE :

---------------------------------------------
 LINK DOWNLOAD :

***FOLDER ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU :

1. Fshare (update 29.8.2016) : Click here
2. Mediafire (update 29.8.2016) : Click here
3. Mega (update 29.8.2016) : Click here
4. Google (update 29.8.2016) : Click here

5. Mediafire : Click here
6. Fshare : Click here

***THEO TỪNG TÀI LIỆU RIÊNG LẺ :
Password unlock link : studyjapanese.net


1. Nihongo Soumatome N3 Bunpou
日本語総まとめ N3 文法
Google | Mediafire | Fshare | Mega

***Ngữ pháp N3 do Nguyễn Thu Vân soạn dựa trên giáo trình 日本語総まとめ N3 文法
Google | Mediafire | Fshare | Mega

2. Nihongo Soumatome N3 Choukai
本語総まとめ N3 聴解
Google | Mediafire | Fshare | Mega
3. Nihongo Soumatome N3 Dokkai
日本語総まとめ N3 読解
Google | Mediafire | Fshare | Mega


4. Nihongo Soumatome N3 Goi
日本語総まとめ N3 語彙
Google | Mediafire | Fshare | Mega
5. Nihongo Soumatome N3 Kanji
日本語総まとめ N3 漢字
Google | Mediafire | Fshare | Mega


 6. Shin Kanzen Master N3 Bunpou
新完全マスターN3 文法
Google | Mediafire | Fshare | Mega

7. Shin Kanzen Master N3 Choukai
新完全マスターN3 聴解
Google | Mediafire | Fshare | Mega

8. Shin Kanzen Master N3 Dokkai
新完全マスターN3 読解
Coming soon ...
9. Mimi kara oboeru Bunpou N3
耳から覚える文法トレーニングN3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

10. Mimi kara oboeru Choukai N3
耳から覚える聴解トレーニングN3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

11. Mimi kara oboeru Goi N3
 耳から覚える語彙トレーニングN3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

12  Speed Master Bunpou N3
日本語能力試験問題集 N3 文法 スピードマスタ
Google | Mediafire | Fshare | Mega

13. Speed Master Choukai N3
日本語能力試験問題集 N3 聴解 スピードマスタ
Google | Mediafire | Fshare | Mega

14. Speed Master Dokkai N3
日本語能力試験問題集 N3 読解 スピードマスタ
Google | Mediafire | Fshare | Mega 

15. Speed Master Goi N3
日本語能力試験問題集N3語彙スピードマスター
Google | Mediafire | Fshare | Mega

 16. Goukaku Dekiru N3
合格できる日本語能力試験 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

17. Zettai Goukaku JLPT Kanzen Moshi N3
日本語能力試験 完全模試 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega


18. JLPT Moshi to Taisaku N3
日本語能力試験模試と対策 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega 19. JLPT Yosou Mondaishuu N3
日本語能力試験N3予想問題集
Google | Mediafire | Fshare | Mega


20. JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji
日本語能力試験対策 N3 文法 語彙 漢字
Google | Mediafire | Fshare | Mega
21. Pattern-Betsu Tettei Drill N3
 パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

22. JLPT N3 
Japanese Language Proficiency Test Official Book
日本語能力試験 公式問題集 N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega


 
23. JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri
日本語能力試験N3対策問題&要点整理
Google | Mediafire | Fshare | Mega


24. Try N3! Phiên bản tiếng Việt
TRY! 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語
& 語彙リスト ベトナム語版
Google | Mediafire | Fshare | Mega


25. Tanki Master Nihongo N3
短期マスター日本語能力試験ドリルN3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

 ----------------------------------------------------------------------------
LINKs ĐÓNG GÓP CHIA SẺ: 
1. Chung Do :  Speed Master Dokkai
Updating ...
 ---------------------------------------------
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp chia sẻ để làm phong phú thêm cho tuyển tập này !
Comments
128 Comments

128 comments:

 1. Anh ơi link của cuốn 日本語総まとめ N3 読解 - Nihongo Soumatome N3 - Choukai ( book + CD) die rồi. Anh có thể up lại dùm em được không? Cám ơn anh nhiều ^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sẽ fix links sớm cho các bạn, thanks Tiên Trương đã thông báo cho anh nhé.
   Thân,

   Xóa
 2. Links đã ok rồi nhé các bạn.
  Thân,

  Trả lờiXóa
 3. CD2 của Choukai bị block rồi.
  Trang đienantiengnhat kia đang hạn chế member nên mình ko đăng ký đc. Ad có thể up lại "Âm HÁN và nghĩa 6 bài Nihongo So- Matome kanji N3 soạn lại theo dạng card" ko?
  Cảm ơn nhiều vì đã share.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phần Choukai vẫn download bình thường nhé, bạn hãy thữ down vào lúc khác. Còn phần "Âm HÁN và nghĩa 6 bài Nihongo So- Matome kanji N3 soạn lại theo dạng card" hiện tại mình ko có trên máy nên cũng chưa thể up lại cho các bạn được, có lẽ là phải nhờ minhkhoadt giúp mọi người thôi.
   Thân,

   Xóa
  2. anh ơi choukai cd2 của quyển saitoume trên MF nó báo error ạ

   Xóa
  3. Đã Fixed lại link tốt cho bạn.
   Thân,

   Xóa
 4. Không tìm thấy link quyển 日本語総まとめ N3 読解, bạn xem lại giúp nhé, đang cần quyển này, thanks nhiều !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình cũng đang muốn tìm quyển này mà ko thấy có.

   Xóa
  2. Chưa có cuốn này hả bạn :(

   Xóa
 5. Bạn ơi, phần choukai file nghe có up lộn ko vậy? Mình nghe thấy ko khớp trong sách.

  Trả lờiXóa
 6. Ai ở Hà Nội mà cần sách ôn thi N3 liên hệ mình qua mail: ht.hedspi.bk@gmail.com mình cho mượn mà photo nhé!

  Trả lờiXóa
 7. hihi hay that co nhieu trang hay vay ma bay gio minh moi bit nhi?

  Trả lờiXóa
 8. thầy ơi choukai của n3 hình như bị nhầm rồi ạ, nghe ko giống trong sách lắm

  Trả lờiXóa
 9. Ok để anh xem lại phần Choukai, xin lỗi mọi người vì sự cố này.
  Thân,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh ơi em mua cả bộ tầm bao nhiêu tiền anh gui đến cho em đk ko

   Xóa
 10. To Ha Trang & các bạn :
  Phần Soumatome Choukai N3 minh đã chỉnh sửa lại đúng phần Audio rồi nhé. Các bạn vào download lại.
  Thân,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh ơi cho em hỏi anh có CD1 của quyển này ko ạ?
   ALC JLPT Pattern Betsu Tettei Drill level N3.
   Em cám ơn trước ạ.

   Xóa
 11. thanks bạn nhiều nhé ! Japan My Love!

  Trả lờiXóa
 12. Thầy ơi cho em xin file textbook của 2 cái CD Speed Master, em tìm mãi trên mạng mà không thấy đâu,
  Em cảm ơn thầy!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sao e hỏi ngu quá vậy?
   Speed Master có : bunpou+ goi+ choukai+ dokkai?

   Trang chủ đây:
   http://www.jresearch.co.jp/?s=+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%95%8F%E9%A1%8C%E9%9B%86N3

   Xóa
  2. Em nó chưa biết thì em nó mới hỏi, chỉ tội cái là em nó nói chưa rõ ràng, bạn cũng ko cần phải dùng từ nặng để nói em nó vậy chứ. Vui lòng dùng từ nhã nhặn bạn nhé.
   Thân,

   Xóa
 13. File của thầy chỉ có 2 CD choukai speed master N3 mà khôn có file textbook????

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sách này anh chưa có em ah, chừng nào có sẽ post lên ngay.
   Thân,

   Xóa
  2. Chào bạn!

   Người ta nói tốt khoe xấu che.
   Thế mà a Châu được một cái XẤU mà cứ hay KHOE.
   Nên hễ mà anh có cái gì là KHOE ngay thôi, chỉ sợ XẤU quá bạn ngán không XƠI nỗi thôi!

   Xóa
  3. Thanks minhkhoadt đã quá khen, hehehe...
   Thân,

   Xóa
  4. Em đang CHỬI anh mà! a đúng là XẤU ĐÊ TIỆN, không thẹn là 先輩 của e nhĩ!
   hihihi

   Xóa
 14. phần bunbou cũng die rồi bạn à

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu ý bạn nói là Soumatome Bunpou, thì link vẫn ok, đã test lúc 1h35' PM ngày 3/6/2013.
   Thân,

   Xóa
 15. E nễ a Châu thật!
  Sau một thời gian sát cánh bên a để tiềm tài liệu , e biết được sự khó khăn của nó.
  E có ý kiến thế này:
  A có thể tạo một tài khoản để mọi người cùng góp tiền mua sách gốc rồi tính cả phí scan luôn không a?
  Như vậy a sẽ đỡ mất thời gian tìm kiếm và công sức phải scan.

  Quyển này e được một bạn tốt bụng tên là Huỳnh Đức Minh giúp đỡ , bạn này nhờ bạn thân bên Nhật mua sách gốc rồi Scan ra gửi về, sau đó e và bạn đó chia đôi.Em nghĩ nếu mọi người cùng chung sức thì cũng chẳng tốn bao nhiêu .

  Quyển còn lại của Mimi N3: Mimi Choukai N3 ( vậy là đủ bộ a nhé)

  http://www.mediafire.com/folder/dae7oudy7a0za/%E8%80%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%82%8B_%E8%81%B4%E8%A7%A3_%EF%BC%AE%EF%BC%93

  pass: haybietchiase

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanks Khoa nhiều nhé. Ý kiến của Khoa rất hợp lý và khả thi, để mình nghiên cứu kêu gọi trong thời gian tới xem sao.
   Thân,

   Xóa
  2. A cứ công khai chi thu là OK,
   Sau thi e sẽ nói rõ hơn, nếu có thể e có thể gặp a K?
   Khi nào thực hiện cho e làm người đóng góp đầu tiên nhé

   Xóa
  3. m cung muon dong gop sach nhung minh k biet scan o dau. ban nao biet o nhat muon scan sach thi lam the nao khong?

   Xóa
  4. To Phan Thảo :
   Nếu ko có máy scan em có thể dùng máy chụp hình Kỹ thuật số để chụp lại rồi send file ảnh cho anh cũng được (send mail về địa chỉ hominhchau@gmail.com), a sẽ biên tập lại rồi up lên share với mọi người.
   Thanks vì tinh thần chia sẻ của em.
   Thân,

   Xóa
  5. To Anh Chau
   Em co chup hinh lai day, ma k biet co nhin duoc k? A xem thu, neu duoc em se chup lai toan bo.
   http://www.facebook.com/media/set/?set=a.567797926592499.1073741830.489553227750303&type=3&uploaded=40
   tai lieu cua cuon :
   Nihongo 500 mon - Chukyu intermediate / Noriko Matsumoto, Noriko Sasaki

   Xóa
  6. To Phan Thảo :
   Em chụp vậy nhìn cũng ok rồi em. Có gắng phát huy nhé. Chừng nào đủ thì nt cho anh. Thanks tinh thần chia sẻ của em.
   Thân,

   Xóa
  7. Ý KIẾN RẤT HAY ĐẤY Ạ. NHÂN TIỆN CÁC BẠN CHO MÌNH HỎI CHÚT LÀ ÔN THI N3 NÊN ÔN CUỐN 読解 NÀO CHO HIỆU QUẢ NHẤT. Cảm ơn các bạn

   Xóa
 16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có lẽ khi nào phải gắp Khoa tí để mượn sách của bạn về scan chia sẻ với cộng đồng nhỉ.
   Thân,

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. Bạn cho mình mượn quyển kaiwajozu được ko, mình làm mất mà bây h ko mua lại đc. File nghe vẫn còn, bạn có thể up lên hoặc cho mình mượn rồi trả liền. Mình đang học tại HCM

   Xóa
 17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 18. ALo add ơi, cho mình hỏi chút, quyển 日本語能力試験 N3 予想問題集 mình thấy trong hình có, sao trong file mediafire không có add nhỉ???? Cho mình lại link được không? Thanks add!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. To Alex Kiều:
   Có đó em, em coi kỹ lại nhé. Hoặc click vào đây.
   Thân,

   Xóa
 19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 20. ありがとうございます

  Trả lờiXóa
 21. cảm đã moi5ng` đã chua sẻ nhé.
  Mình cũng đang cần tìm quyển Soumatome Dokkai, hy vọng lần sau lại đc anh chị ở đây chia sẻ quyến ấy, hih.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 22. minh thay ban khoatrandt that la tuyet,ban co nhung tai lieu rat bo ich,nho co ban ma phan kanji somatome to thuoc het rui.ban nghi sao neu ban soan phan ngu phap nua nhi hihi.arigatou ban rât rat nhiu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 23. https://www.facebook.com/HocTiengNhatMoiNgay học tiếng nhật trên facebook.được dịch ra tiếng việt.

  Trả lờiXóa
 24. Hi.. could you please upload the "Goukaku dekiru N3 + CD's"?? I don't find that material :(
  bạn có thể xin vui lòng tải lên các cuốn sách "Goukaku dekiru N3 + CD's" xin vui lòng?

  Trả lờiXóa
 25. Bạn ơi có cuốn N3 Dokkai Speed Master không? mình tìm mãi mà chưa thấy... Chỉ thấy có chokai, goi và bunpou.

  Trả lờiXóa
 26. Bạn nào có cuốn 新完全マスター 文法 N3 không? Chia sẻ cho mình với

  Trả lờiXóa
 27. Mấy anh chị có script cuốn 日本語能力試験 N3 予想問題集 ko, cho em xin với?

  Trả lờiXóa
 28. どうして日本語能力試験 N3 予想問題集 は 46ページからですか?

  Trả lờiXóa
 29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. どうも ありがとうございます !本当に助かりますよ!!!

   \(^o^)/

   Xóa
 30. EBOOK toán, lý , hóa, sinh, viết bằng tiếng nhật. rất bổ ích cho các bạn chuẩn bị đi du học
  http://adf.ly/ZLyij

  http://adf.ly/ZLykx

  http://adf.ly/ZLygg

  http://adf.ly/ZLyoq

  http://adf.ly/ZLypv

  http://adf.ly/ZLyu6

  http://adf.ly/ZLyt4

  http://adf.ly/ZLyrb

  http://adf.ly/ZLyeJ

  http://adf.ly/ZLyVa

  http://adf.ly/ZLyEq

  http://adf.ly/ZLy0j

  http://adf.ly/ZLxrb

  http://adf.ly/ZLyGg

  http://adf.ly/ZLyJj

  http://adf.ly/ZLyTO

  http://adf.ly/ZLyN7

  http://adf.ly/ZLycr
  đây là bộ sách , mình sưu tập được trong lúc du học tại JP, mang lên chia sẽ với mọi người , các bạn download về tham khảo nhé, xem có giúp ích gì trong chuyến du học trong tương lai không nhé !

  Trả lờiXóa
 31. Có bạn nào có cuốn sách "しごとの日本語 IT業務編: shigoto no nihongo IT gyoumu hen" không? :)

  http://books.google.com.vn/books?id=foQT6zV8cIAC&printsec=frontcover&hl=vi&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  Trả lờiXóa
 32. 総まとめN3 読解
  https://www.dropbox.com/s/9cp32l573ol71hl/1041510_A4698_sasaki_hitoko_matsumoto_noriko_nihongo_sou_matome_n3_dokkai.pdf

  Trả lờiXóa
 33. Ad ơi cho em hỏi không có giáo trình shin kanzen choukai cho N3 ạ, Hay là file audio thôi cũng được :(

  Trả lờiXóa
 34. ban oi cho minh hoi muon thi N3 thi hoc den trinh do nao a.E nghe noi can hoc het chuukuu a.

  Trả lờiXóa
 35. cảm ơn anh đã chia sẻ tài liệu

  Trả lờiXóa
 36. Bạn ơi trong cuốn Bunpou Speed Master của bạn scan mình thấy không có phần đáp án như những cuốn khác, bạn có thể bổ sung giúp mình đc ko?
  Cảm ơn bạn nhiều đã chia sẻ kho tài liệu hữu ích này!

  Trả lờiXóa
 37. cảm ơn trang wed đã chia sẽ tài liệu

  Trả lờiXóa
 38. ai có bộ đề thi và đáp án của N3 các năm gần đây không?cho em xin với.

  Trả lờiXóa
 39. Ad ơi không có đáp án của cuốn パターン徹底ドリル N3 - Pattern-Betsu Tettei Drill N3, hả ad,nếu có share cho mình với nha,cám ơn ad nhiều nha

  Trả lờiXóa
 40. Cuốn Bunpou Speed Master N3 không có đáp án ạ? :(

  Trả lờiXóa
 41. Mình có bộ sách gốc N3 mua tại Nhật ai cần mình để lại cho ,sách mới 100%

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  2. cho m so dthoai luon nha

   Xóa
 42. anh ơi cho em hỏi trong Tổng hợp tài liệu luyện thi N3 này thì có cái phần JML.JLPT.N3.Choukai.Speed.Master.Book nó có gạch dưới đáp án sẵn đó anh.Cho em hỏi đáp án đó đúng k ạ

  Trả lờiXóa
 43. Minh rat can tron bo N3 ( punbo,choukai,goi,dokkai ,cd va cac bai nghe)ma sao kg tai ve dc.Cac ban giup minh goi qua duong buu dien ban photo ( minh se chiu tien ship)hoac email cua minh de minh in ra cung dc.

  Trả lờiXóa
 44. có ai có link business nihongo 30 jikan hk? cho mình link down với

  Trả lờiXóa
 45. Addmin oi a có cuốn này không?日本語能力試験問題集N3読解スピードマスター
  chia sẻ cho e với.e tìm tài liệu này vất vả quá mà không được.giúp e với.Nếu có thể được thì chia sẻ cho e theo gmail: daica88@gmail.com
  E xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hien tai, toi co 1 bo full (5 cuon) Sin Kanzen Master N1, 1 bo full (5 cuon) Sin Kanzen Master N2, 1 bo (3 cuon) Sin Kanzen Master N3 (Vanpham, Nghe, Kanji). Cac ban nao can sach photo xin lien he : nhongnheo10s@yahoo.com ( thầy Thuận)

   Thoi gian sap toi, se lien he voi a Chau, de scan va up len cho moi nguoi su dung chung.

   Xin luu y : Tai lieu photo voi muc dich cung nhau hoc tap, vui long khong kinh doanh. Than men

   Xóa
  2. N3 gokaku dekiru ebook (pdf)

   https://app.box.com/s/elcz0ql28r17dc1p85ca
   http://www.mediafire.com/view/3a51mcfmnc06yzh/N3_gokaku_dekiru.pdf

   Xóa
  3. Xin cảm ơn các bạn đã đóng góp sách. Mong là sẽ sớm nhận được liên lạc với thầy Thuận.
   Thân,

   Xóa
 46. Chào anh Châu !
  Em đang luyện N3 bằng giáo trình Somatome, học xong rồi nhưng đến khi giải đề N3 thì thấy nó thiếu thiếu sao ấy (cả bunbou và goi). Nhờ anh Châu và Mọi Người tư vấn giúp em nên học giáo trình nào cho đầy đủ để đợt tháng 12/2014 này đậu N3 (JLPT và Natest). Cám ơn anh Châu và Mọi Người !

  Trả lờiXóa
 47. Bạn xem lại mình cuốn N3 Koushikimondaishuu đi. sao mình k thấy :(

  Trả lờiXóa
 48. Tác giả ơi cho mình hỏi là trong các bộ giáo trình này thì theo bạn bộ giáo trình nào là tối ưu nhất vậy? Vì mình chỉ định trước mắt theo 1 giáo trình thôi nên phải lựa chọn thôi đó :P Mình định thi đợt tháng 7 năm 2015, trình độ đã đủ để có thể tự học.

  Cảm ơn tác giả ạ!

  Trả lờiXóa
 49. cho mình hỏi ở đây có ai đang học giáo tình minna no nihongo new approach ko ạ? có file nghe ko ạ

  Trả lờiXóa
 50. CD của Choukai Shin Kanzen N3 :)
  https://www.dropbox.com/sh/q7g7jr8abfehfue/AABq0cWzgmKHuc6qx1glBP1ia?dl=0

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn cho mình xin bản pdf quyển Choukai Shin Kanzen N3 với. tks bạn nhiều

   Xóa
 51. when i download file name : SHINKANSEN CHOUKAI , but i don't see book , only have CD.

  Trả lờiXóa
 52. i forget the name : SHINKANSEN CHOUKAI N2

  Trả lờiXóa
 53. Ban oi cho minh xin link cua quyen 日本語総まとめ N3 読解 va パターン徹底ドリル N3 ban nhe , minh khong download duoc 2 tai lieu nay, mong duoc su hoi am tu ban,

  Trả lờiXóa
 54. Mình có bộ sách luyện thi N3 tiếng Việt, bạn nào cần pm nick facebook: Minna No Nihongo
  Chúc các bạn học tốt!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mình dang can bộ soumatome n3 tieng viet, ban nao co cho minh xin voi nhe
   fb Triệu Doanh
   mail trieudoanh1984@gmail.com

   Xóa
 55. anh chị nào có tài liệu ngữ pháp và từ vựng ôn N3 cho em xin với ạ!!!
  love.peace20031993@gmail.com
  em xin chân thành cảm ơn!!!

  Trả lờiXóa
 56. 日本語パワードリル vocaulary N3 ai co gui mih voi

  Trả lờiXóa
 57. bạn ơi, cho mình xin quyển speed master n3 dokkai với, mình tìm ở trong file trên không thấy có,

  Trả lờiXóa
 58. Bạn nào cần tài liệu Tiếng Nhật liên hệ nick facebook: Minna No Nihongo

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mình dang can bộ soumatome n3 tieng viet, ban nao co cho minh xin voi nhe
   fb Triệu Doanh
   mail trieudoanh1984@gmail.com

   Xóa
 59. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 60. Mình có sách từ Nhật goi kanji N1 N2 mới mua ở Nhật về mấy bạn nào cần thì mình để lại sach photo.

  Trả lờiXóa
 61. 日本語パワードリル vocaulary N3 ai có đáp án quyển này k cho mình xin vs hjxhjx

  Trả lờiXóa
 62. cho mình hỏi ad ơi: sao sách soumatome N3,N2,N1 ko có sách để học vậy?chả lẽ sách luyện thi là sách học luôn hả??mà phải học thì mới luyện thi được chứ, chả lẽ luyện thi luôn???

  Trả lờiXóa
 63. có ai có sách học N3,N2 ko?cho mình xin link file pdf ^_^

  Trả lờiXóa
 64. A ơi cho e xin link đề thi thử n3 đi ạ.e cảm ơn a nhiều.

  Trả lờiXóa
 65. mình dang can bộ soumatome n3 tieng viet, ban nao co cho minh xin voi nhe

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bản đó bạn mua sách đi, nhìn chung chỉ cần cuốn bunpou, goi là tiếng Việt thôi mấy cuốn kia chẳng cần bản tiếng Việt làm gì vì nó cũng ko dịch mấy :)

   Xóa
 66. Ad ơi cuốn "JLPT.N3.Goi.Speed.Master" chỗ nào có đáp án vậy, mình tìm mãi không thấy : help me

  Trả lờiXóa
 67. Admin cho tôi cái gmail của ông tôi gửi cho bản đầy đủ cuốn speed master dokkai n3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cho em xin cuốn này với ạ, em đang rất cần.
   nếu được gởi vào mail quachsbe@gmail.com giúp em với :'(
   em cảm ơn cảm ơn vô cùng

   Xóa
 68. bạn có "JLPT.N3.Goi.Speed.Master" phần đáp án ko gửi vào mail cho tôi với
  binh52khql@gmail.com. Cảm ơn bạn trước !

  Trả lờiXóa
 69. Sao chua thay cuon dokkai speed master up len vay Admin

  Trả lờiXóa
 70. Admin oi cho hoi ko co sach de hoc n3 hsy sao.

  Trả lờiXóa
 71. Shin Kanzen N3 – Bumpou
  https://mega.nz/#!vgMHnCQb!iaGwx9aKHUgWzIVHPOlaEDR-r-yDyvAB_xSgyGEejzw

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ありがとうございます。本当に助かった。

   Xóa
 72. anh ơi, em học choukai sách 日本語能力試験問題集N3聴解スピードマスター nhưng nghe không được nhiều từ quá nên nhiều khi không hiểu hội thoại. sách này có đáp án script không anh? em search google nhưng chưa tìm ra. Cảm ơn trang web của anh

  Trả lờiXóa
 73. N3 Shinkanzen CD

  https://drive.google.com/open?id=0B0YNljjQhYR2b3M5VUhWUmNzZnM

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. N3 Shinkanzen choukai sach
   http://www.4shared.com/office/0_vUzL7jce/N3_.html

   Xóa
 74. ad oi. cho minh skype voi. minh muon hoi mot vai cai.

  Trả lờiXóa
 75. cảm ơn bạn rất nhiều! ^^

  Trả lờiXóa
 76. speed master choukai n3 sạch sẽ (không gạch chân đáp án) cho mọi người luyện tập
  http://www.mediafire.com/download/wjzjlze2abzasjr/JML.JLPT.N3.Choukai.Speed.Master.pdf

  Trả lờiXóa
 77. speed master n2 dokkai
  http://www.mediafire.com/download/2fpk89bgwepw2a6/speed_master_dokkai_n2.pdf

  Trả lờiXóa
 78. N3 taisaku bumpou goi moji
  http://www.4shared.com/office/PiYUhbyfba/N3_Preparation4JapaneseProfici.html

  Trả lờiXóa
 79. みんなの日本語中級Iくり返して覚える単語帳
  Im searching for this book, do u have this book guys?
  Please share if u have this book.
  Sankyuu.

  Trả lờiXóa
 80. waiting for this book upload to mega:
  短期マスター日本語能力試験ドリルN3 | Tanki Master Nihongo N3
  パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N3 | Pattern-Betsu Tettei Drill N3
  新完全マスターN3 読解 | Shin Kanzen Master N3 Dokkai

  Trả lờiXóa
 81. Hi thanks for uploading the Shin Kanzen Master N3 series, I'm waiting for the other 3 books. Dokkai, Goi, and Kanji. Cheers!

  Trả lờiXóa
 82. Các bạn ơi, ai có file nghe quyển 実力アップ聞くN3 không ạ? Gửi cho mình với
  leidenfrost. 10614@gmail. com.

  Cảm ơn mọi người nhiều :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. File nghe của 実力アップ 聞く N3 download ở đây nhé em. Nếu e có file sách PDF thì hãy chia sẻ nha.
   Thân,

   Xóa